Wikia

香港網絡大典

周潤發:朋友,你返去印度食蕉啦!

討論頁0
10,997個條目被收錄

朋友,你返去印度食蕉啦!」出自電影《賭神》周潤發的對白。

電影截圖

TVB版截圖

影片

賭神-朋友,你返印度食蕉啦(HD)03:00

賭神-朋友,你返印度食蕉啦(HD)

朋友你返印度食蕉啦00:20

朋友你返印度食蕉啦

另見

參考

Wikia里...

隨機wiki