FANDOM


真.Jimi Hendrix 說:
餵你而家係大隻貓定Tsumori
真.Jimi Hendrix 說:

大隻貓 說:
我係大隻貓
真.Jimi Hendrix 說:
Tsumori唔係度呀
大隻貓 說:
大隻貓係度
大隻貓 說:
牛牛
大隻貓 說:
牛牛有無掛住我
真.Jimi Hendrix 說:
唔好叫我做牛牛,叫我儒俠咪得囉
大隻貓 說:
你叫我貓貓
大隻貓 說:
牛牛...
真.Jimi Hendrix 傳送:

您從 真.Jimi Hendrix 接收檔案 "Tsumori.JPG4.JPG" 的作業失敗。

大隻貓 說:
??
大隻貓 說:
咩黎
真.Jimi Hendrix 說:
想send相俾妳
大隻貓 說:
噢~THX~
真.Jimi Hendrix 說:
靚唔靚仔呀
真.Jimi Hendrix 傳送:

   開啟(Alt+P)

大隻貓 說:
睇唔到
您已經成功地從 真.Jimi Hendrix 收到 C:\Documents and Settings\Dreamwing\Received Files\34692_10022.jpg
大隻貓 說:
牛牛~你邊個身份鍾意TWINS
真.Jimi Hendrix 說:
唔係我鍾意
真.Jimi Hendrix 說:
係佢地成日搵我影相咋
大隻貓 說:
咁邊個身份鍾意
真.Jimi Hendrix 說:
尋晚做咩搵Tsumori扮妳
真.Jimi Hendrix 說:

真.Jimi Hendrix 說:
咩搵Tsumori扮妳呀
大隻貓 說:
牛牛我係大隻貓....貓貓呀
大隻貓 說:
你到宜家唔相信我
真.Jimi Hendrix 說:
我唔係講而家呢個
大隻貓 說:
又話要人地
真.Jimi Hendrix 說:
我係話尋晚果個
大隻貓 說:
你想同我再傾電話
大隻貓 說:
畀電話人....又咁快收人線
大隻貓 說:
你好衰
大隻貓 說:
正衰牛
大隻貓 說:
牛牛
真.Jimi Hendrix 說:
牛咩
大隻貓 說:
牛牛你唔理人
真.Jimi Hendrix 說:
又想夾埋txxxxxxxx黎玩我
大隻貓 說:
牛牛你係咪有妄想症?
大隻貓 說:
成日覺得有人害你
大隻貓 說:
我係貓貓
大隻貓 說:
牛牛唔好掛CAP圖唔理人
真.Jimi Hendrix 說:
係喎妳唔係話,要攞貨返大陸咩
大隻貓 說:
攞完喇
大隻貓 說:
過一過深圳
大隻貓 說:
牛牛~~
真.Jimi Hendrix 說:
牛咩呀
大隻貓 說:
你唔理人
大隻貓 說:
仲傾唔傾電話
真.Jimi Hendrix 說:
好呀呢次妳俾電話我吖
大隻貓 說:
我有你電話咪得
大隻貓 說:
我打畀你
大隻貓 說:
你會唔會又咁快收我線
大隻貓 說:
牛牛
真.Jimi Hendrix 說:
如果唔係Tsumori打黎就唔會
大隻貓 說:
我係貓貓丫
真.Jimi Hendrix 說:
妳又話打電話俾我
真.Jimi Hendrix 說:
做乜妳又咁快收線呀
大隻貓 說:
你做乜人格分裂呀
真.Jimi Hendrix 說:
分裂
大隻貓 說:
唔只有大佬細佬多個阿妹
大隻貓 說:
幾時分裂埋阿爸阿媽
真.Jimi Hendrix 說:
我黎o架
大隻貓 說:
你仆街喇
大隻貓 說:
你分裂埋阿妹
真.Jimi Hendrix 說:
我喉龍唔妥呀今日
大隻貓 說:
唔妥..........變左女人
大隻貓 說:
今日係咪J都無埋
真.Jimi Hendrix 說:
無j果個應該係你
大隻貓 說:
我緊係無J
大隻貓 說:
我係大隻貓
真.Jimi Hendrix 說:

真.Jimi Hendrix 說:
我都係大儒俠呀
真.Jimi Hendrix 說:
妳打多次黎啦
大隻貓 說:
但你人格分裂呀
大隻貓 說:
食藥喇
大隻貓 說:
你變左女人有乜好傾
大隻貓 說:
我係LES
大隻貓 說:
既話唔畀你媾
真.Jimi Hendrix 說:
妳打多次啦我咗藥好咗d
真.Jimi Hendrix 說:
把聲好返d
真.Jimi Hendrix 說:
打黎啦唔怕喎
大隻貓 說:
再打怕分裂埋阿爸阿媽
真.Jimi Hendrix 說:
我又唔會人o既
大隻貓 說:
你幾廿歲人玩我?
真.Jimi Hendrix 說:
我邊有幾廿歲呀我都無玩
真.Jimi Hendrix 說:

大隻貓 說:
畀電話我叫我
大隻貓 說:
打又唔聽
大隻貓 說:
又玩分裂
真.Jimi Hendrix 說:
我有聽呀
真.Jimi Hendrix 說:
我無分裂呀
大隻貓 說:
你有病又唔睇醫生
大隻貓 說:
成日懶死係度
真.Jimi Hendrix 說:
係呀咳到仆街呀
大隻貓 說:
咁你慢慢仆街喇


  • 多情自古空餘恨, 此恨綿綿無絕期

參見

您使用了廣告過濾軟體!


Wikia通過廣告運營為使用者提供免費的服務。我們對通過嵌入廣告過濾軟體訪問網站的使用者進行調整。

如果您使用了廣告過濾軟體,將無法使用我們的服務。請您移除廣告過濾軟體,以確保頁面正常載入。

查看其他FANDOM

隨機Wiki