Wikia

香港網絡大典

西伯利亞潮文

11,670個條目被收錄
討論頁0

西伯利亞潮文,來源不明,可能有外國版本。常常在高登翻炒,最後一句為高登仔所加。

內容

十五度,西班牙人穿大衣、戴手套;西伯利亞人作日光浴。
十度,法國人開暖氣;西伯利亞人在花園裡種花。
五度,義大利人發不動車子,西伯利亞人開敞篷車遊街。

零下五度,加州人凍斃了;西伯利亞人在戶外烤肉。
零下十度,英國人開暖氣;西伯利亞人開始穿長袖。
零下五十度,北極熊撤離北極;西伯利亞軍隊延後冬季野外求生訓練,等待真正的冬天到來。
零下一百八十三度,食物中的微生物死亡;西伯利亞牛隻抱怨酪農的手太冰。
零下兩百七十三度,原子停止活動;西伯利亞人終於說:『老天,外面好冷!』
高登仔:『最近天氣開始轉涼了!』

欣宜、苟芸慧版

一百一十磅,陳法拉做gym、跑步;欣宜食豬油糕。
一百五十磅,李詩韻開始焦慮;欣宜在食油雞脾。
一百九十磅,唐詩詠狂啪瘦身丸,欣宜狂吞七安士雪糕落肚。

二百三十磅,鍾嘉欣胖斃了;欣宜隊了十公升可樂。
二百七十磅,黃翠如入醫院強制減肥;欣宜開始少吃一點。
三百五十磅,鄭少秋撤離欣宜寓所;欣宜脂肪延後冬季增厚訓練,等待真正的肥膏到來。
四百五十磅,正常人身體開始出現麻痺;欣宜男友抱怨她的肚腩太大。
五百五十磅,所有人身體不能活動;欣宜終於說:『老天,我好肥啊!』
苟芸慧:『最近我好像變胖了!』

食物版

十五倍辣椒,泰國人流汗、喉嚨痛;墨西哥人面不改容。
二十倍辣椒,印度人飲冰水;墨西哥人拍枱說沒有味道。
二十五倍辣椒,韓國人開起肚屙,墨西哥人要求廚師加辣椒。

三十五倍辣椒,阿根廷人辣斃了;墨西哥人在戶外種辣椒。
四十倍辣椒,中國四川人大讚辣椒很辣;墨西哥人開始飲湯底。
八十倍辣椒,煮辣椒時的氣味傳到隔黎村;墨西哥人徒手煮辣椒,等待真正的辣椒菜式誕生。
二百倍辣椒,辣椒中的微生物死亡;墨西哥人抱怨辣椒太辣。
一千倍辣椒,細菌停止活動;墨西哥人終於說:『老天,真的很辣!』
高登仔:『終於開始有點辣了!』

熱天版

 

二十度,日本人穿浴袍撥扇;火山專家在瘋狂焗桑拿。
三十度,美國人開冷氣機;火山專家在太陽下打邊爐。
四十度,英國人在車子熱死了;火山專家在車子後座做劇烈運動。
五十度,泰國人在市內裸奔;火山專家試穿長袖毛衣。
六十度,阿拉伯人瘋狂喝冰水;火山專家寫意地喝熱咖啡。
八十度,非洲人躲在雪櫃裡;火山專家改穿短衫短褲,等待真正的夏天到來。
一百度,水份完全蒸發,大量動物被活活熱死;火山專家覺得要稍為補充水份。
一千度,熔岩淹沒都市,建築物被高溫融化;火山專家終於說:『老天,外面好熱!』
高登仔:『最近天氣開始回暖了!』

 

老人版

 

來自高登一帖子《90歲妹過身 102歲家姐:年紀輕輕就走了》[1]

八十歲,英國老人每天做健身操;趙淑良每天打排球。
九十歲,法國老人被餵食流質食物;趙淑良單手食火雞。
一百歲,趙心華離世;趙淑良慨歎妹妹年紀輕輕就走了。
一百一十歲,美國老人漸失去活動能力;趙淑良在打麻雀。
一百二十歲,日本長壽國之稱受動搖;趙淑良買了一瓶紅酒,等待真正的世界紀錄誕生。
一百三十歲,強國人供奉為活神仙;趙淑良覺得該買一份人壽保險。
二百歲,政府考慮活捉做實驗;趙淑良開始出現白髮。
一千歲,四川瀘州成為世界最受歡迎景點;趙淑良終於說:『老天,我好想死!』
高登仔:『最近好像長高了!』

 

外部連結

更多Wikia社區

隨機wiki