FANDOM


07選舉義工,前名「高登選舉義工」(高登會員編號:148353),高登討論區會員,身份神秘,是令高登每月之星選舉制度化的人物。

簡介

高登每月之星制度建立起,每月之星的投票形式仍是十分馬虎,大部分只用投票網站的方式進行,但投票網站很容易造成CD-Rom 也能投票及重複投票等造票的情況發生,因此網上投票的公信力有限 (例如2006年12月之星路過松鼠,只受小圈子會員認知);即使是採取會員記名投票,亦曾因為選舉日期過早而出現問題 (例如2006年3月之星JohnMok,因於月尾上位但投票過早進行而無法參選,導致推翻選舉結果);甚至因為會員反應冷淡而出現有提名,無選舉的情況 (例如2006年9月之星選舉),種種問題使每月之星的公信力每況愈下。

2007年1月起,高登選舉義工參與每月之星的投票規範工作後,情況才開始改善。

特色

高登選舉義工只熱衷於每月之星選舉,帖文全部只與每月之星選舉有關[1],未有高登會員見過選舉義工對其他主題有任何的回文,但對每月之星候選人的行情十分熟悉,因此有高登會員對他的異常行為作出研究[2]。亦有人認為他是其他高登巴打分身,於選舉以外的帖子才會以另一帳號回文。有另一種說法是高登選舉義工是大學統計學系的學生,每月之星選舉可能是他的專題研究項目。

由於高登選舉義工的制訂的選舉形式十分專業及公正,默默地受到高登會員的認同。

訂立選舉規則

高登選舉義工於每個月最後五天發表提名帖,參選人需獲得一票提名,一票和議才能正式成為候選人,提名期至下一個月第一日的8:59 a.m.結束。然後於9:00 a.m.發表投票帖,每位高登會員只可從眾多候選人中以記名投票形式投予一票,純引用回文的投票及分身投票則屬廢票,選舉大概進行三天,如當日熄登時間長則可能延長一天。現時選舉形式採用簡單多數制,由最高得票者當選。

由2007年5月起,高登選舉義工研究波達計數法的可行性[3],容許高登會員投票予首三名屬意的候選人,而首三名得票的候選人分別會獲得5-3-1 的分數(參照世界足球先生計分方法),最高得分者為冠軍。波達計數法其後於高登2007年度全年之星選舉被採用。

引退宣言

2007年全年之星選舉完結,選舉義工發表結果的同時卻宣佈了引退的消息[1]。以下是引退宣言的節錄:

做左成一整年既投票統計,我諗都係時候退落黎,俾其他人繼續主持呢個選舉。留喺一個位置太耐會令自己越黎越主觀,可能會俾人有霸道既感覺,咁就會違反左公平中立原則。雖然中間有人反對同破壞及有不同意見,但係都多謝咁多位一直以來既支持。#adore#

選舉義工的引退宣言即時引起一眾會員迴響,多數都是挽留選舉義工及讚揚其一年以來的工作成果;同時亦有人指出選舉義工的出現令每月之星變質。

相關條目

註解


前任
首任
高登選舉制度化義工
2007年1月至2008年1月
後任
山並先生

您使用了廣告過濾軟體!


Wikia通過廣告運營為使用者提供免費的服務。我們對通過嵌入廣告過濾軟體訪問網站的使用者進行調整。

如果您使用了廣告過濾軟體,將無法使用我們的服務。請您移除廣告過濾軟體,以確保頁面正常載入。